Showtimes


• Foredrag  • Undervisning  • Konference- og kursusdeltagelse i øvrigt  •

Foredrag


2000
De homeriske digte: Historisk realitet eller digterisk konstruktion?
(v. Folkeuniversitetet i Stenløse)

1999
The Untrustworthy Narrator: An Analysis of Od. 9.105-566
(v. "XIth Congress of the International Federation of the Societies of Classical Studies (FIEC)" (Kavala, Grækenland, d. 23.-30. aug.)

1999
The Odyssey: Collective Memory or Collective Fantasy?
(v. Symposiet "Oral Perspectives on Early European Verbal Culture" arrangeret af Center for Folkesproglige Middelalderstudier, Odense Universitet, d. 12.-13. nov.)

1998
What Makes a Classic?
(v. seminaret "The Creative Use of a Dynamic Tradition" arrangeret af Nordisk Netværk for Forskeruddannelse i Græsk og Latin, Odense Universitet, d. 7.-11. okt.)

1997
Reception Theory and the Homeric Epics
(v. seminaret "Reception of Antiquity in a Post-Industrial Age" arrangeret af Institut for Klassisk Arkæologi, Århus Universitet, d. 18.-20. sept.)

1997
Cognitive Aspects of Oral Poetry
v. seminaret "Narrative Structures in Life and Literature: A Cognitive-Social Perspective" arrangeret af Psykologisk Institut, Århus Universitet, d. 2.-6. juni)

1997
Homer: Fakta eller fiktion
(i Antikklubben, Odense Universitet)

1997
Homeriske spørgsmål
(to foredrag på Folkeuniversitetet i Sønderborg)

1996
Horats' litteraturteori
(v. Center for Litteraturvidenskab og Semiotik, Odense Universitet)

1995
Kommunikationsformer i de homeriske digte: Skrift, tale og non-verbal tegngivning
(i Antikklubben, Odense Universitet)


Undervisning


2000
Arkaisk græsk lyrik fra Archilochos til Pindar (28 timer)

1999
Litteraturteori og -analyse (14 timer)

1998
Litteraturteori og -analyse (28 timer)

1997
Odysseen (30 dobbelttimer)

1996
Litterære hovedværker
(Apuleius: Det gyldne æsel, Swift: Gulliver's Travels, Voltaire: Candide ou l'Optimisme, Conrad: Heart of Darkness, Mann: Der Tod in Venedig, Frisch: Homo Faber) (30 timer)

1996
Mundtlig og skriftlig kulturs særegenheder belyst gennem forskellige antikke og middelalderlige heltedigte
(Odysseen, Beowulf, Chanson de Roland, og Chrétien de Troyes: Chevalier au Lion - Yvain) (30 timer)

1996
Tysk litteratur: 1890-1920 (60 timer)


Konference- og kursusdeltagelse i øvrigt


1999
"Ancient Mysteries and Initiations." Jagelonian Univ., Kraków, Polen, d. 14.-16. okt.

1999
"The Kalevala and the World's Traditional Epics." Turku, Finland, d. 14.-15. aug.

1999
Deltagelse i workshop om "Ethnopoetics" under ledelse af Dell og Virginia Hymes, Københavns Universitet, 10.-14. maj