Curriculum Vitae


• Private data  • Erhvervserfaring  • Uddannelser og kurser  • Bestyrelsesarbejde  •

Private data

  • Født i Vejle d. 9. december 1965
  • Er gift med sygeplejerske Katrine Lund Helldén. Vi har til sammen tre børn i alderen 6 til 9 år

Erhvervserfaring

2006- ... : Driftsleder for Sundhedsinformatik på Odense Universitetshospital, Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik

2005-2006: Servicemedarbejder på Odense Stålskibsværft A/S (afd. 12.28)
Lærer bl.a. virksomheden at kende nedefra og op, og ser hvorledes de menige medarbejdere opfatter ledelsen og dens kommunikation: Et lærestykke i ledelse og organisations-teori.

2004-2005 : Vikar for Thor Jørgensen A/S
Arbejder som servicemedarbejder på Odense Stålskibsværft A/S (afd. 12.28).

2003-2005 : Direktionssekretær hos Cemsystems A/S, Hobro
Blandt mine arbejdsopgaver var projektstyring, udarbejdelse af forretningsstrategier og virksomhedsplaner, samarbejdsaftaler og Term Sheets, projektering af produktions-facilliteter, arbejde med budgetter og finansiering, dokumentstyring og tekstfremstilling (bl.a. et større materiale i forb. m. Due Diligence), IT-ansvarlig, og deltagelse i samtlige møder på direktions-niveau.

2003- ... : Starter selvstændig virksomhed: Makeitsimple
Mit selvskabte bierhverv. Makeitsimple er en enkeltmandsvirksomhed, der fortrinsvis har mindre og mellem-store virksomheder som målgruppe. Makeitsimple leverer brugervenlige IT-løsninger af enhver art, fra hjemmesider, usabilitytests og under-visning i at skrive til nettet, til rådgivning i IT-anskaffelser, opstilling af netværk, programmeringsopgaver og meget mere. Grundet mit engagement med Cemsystems A/S har Makeitsimple kun løst et begrænset antal opgaver.

2003: Webudvikler/marketingsass. hos Dan-Sun Europe ApS, Odense
Udvikler en endnu ikke færdig-implementeret e-handelsløsning (Platform: LAMP - Linux, Apache, MySQL og PHP). Deltager i arbejdet med at fastlægge og koordinere salgs- og marketingsstrategi.

2001-2002: Ansat hos MacroWare, Odense
I min tid der kom jeg rundt i alle IT-branchens hjørner: Jeg programmerede hjemmesider i ASP, reparerede defekte PC'ere, afhjalp netværksproblemer ude hos kunderne, tilrettede økonomisystemer (C5) så de passede til den enkeltes behov, og installerede og uddannede på egen hånd medarbejderne på en rørfabrik i at anvende et nyt stregkode-system (Dan-Time).

2000-2001: Undervisningsassistent v. Center for Græsk-Romerske Studier (Syddansk Universitet)
Undervisning i oldgræske og litteraturteoretiske emner.

1997-2000: Ph.d.-stip. v. Inst. for Litteratur, Kultur og Medier / Center for Græsk-Romerske Studier (Odense Univ.)
Forskning og formidling med fokus på forskellen mellem kommunikationssituationen i mundtlige og skriftlige kulturer. I min tid som stipendiat får jeg sendt et par artikler af sted. Herudover afvikler jeg en række kurser og holder en række foredrag både i Danmark og i udlandet, samt deltager i planlægningen af den internationale konference "Oral Perspectiveson Early European Verbal Culture" som afholdtes november 1998 på Odense Universitet.

1996-1997: Ekstern lektor ved Center for Litteraturvidenskab og Semiotik (Odense Universitet)
Undervisning i forskellige litteraturhistoriske, tekstanalytiske og kommunikations-teoretiske emner.

Uddannelser og kurser

2002-2003: Deltager i "Erhvervsprojekt 2003", v. Teknologisk Institut
Blandt emnerne er organisationsteori, den lærende organisation, ledelsesværktøjer, projektledelse, kvalitetsstyring (ISO 9000 & ISO 14000), risikovurdening, Business Excellence, markedsføring og telemarketing.

2001- : Påbegyndt Datanomstudiet
Lysten til at udbygge min IT-viden har fået mig til at påbegynde dette studium. Har indtil videre afsluttet fagene, Databaser 1, Operativsystemer 1 og Programkonstruktion 1.

2001-2002: Uddannet som Mobile Internet Developer v. IT-Akademiet, Odense
Bl.a. internetsteknologier og Internet Development, HTML, DHTML, XML, Java programmering (bl.a. JSP og Servlets), PHP, WML, WMLScript, dynamisk WAP, usability og mobile forretningsstrategier.

2001: Certificering i "Building Web Documents with HTML" (iGeneration)
Solid indføring i HTML

2001: Certificering i "Web Development: Teams and Technologies" (iGeneration)
Certificering som dækker hele web-udviklingsprocessen, fra den første kundekontakt via udarbejdelse af diverse kravsspecifikationer til den endelige afprøvning og implementering.

1996: Mag.art i litteraturvidenskab, Odense Universitet
Fokuserede i min studietid især på litteratur- og idéhistoriske emner, samt på forskellige kommunikationsteoretiske, lingvistiske, semiotiske og receptionsteoretiske teoridannelser.

1990-1996: Følger kurser i oldgræsk på universitetet sideløbende m. litteraturstudierne
Har bl.a. bestået eksaminer i Græsk sprogfærdighed 1-2 og Græsk stil A

1984: Matematisk-samfundsfaglig student fra Rosborg Gymnasium, Vejle

Bestyrelsesarbejde

2000-2002: Medlem af brugerbestyrelsen for Børnecentret Ådalen i Odense
Deltager i udarbejdelse af budget, fastlæggelse af de i institutionen anvendte pædagogiske principper, planlægning af fællesaktiviteter (m. forældre, børn og ansatte), og deltager som forælderrepræsentant i ansættelsessamtaler.

1994: Formand for "Omikron" (foredragsforening på Center for Græsk-Romerske Studier, Odense Universitet)
Var med til at arrangere en række foredrag om bl.a. østlig indflydelse på arkaisk græsk kultur, mundtlighed og skriftlighed, det romerske slaveri, romersk mad, middelalderens munkevæsen og græsk folkedans.

1987-89: Formand for bestyrelsen af Parkkollegiet, Odense
Var bl.a. med til budgetudarbejdelse, ansøgning af fondsmidler, sikre varetagelsen af bygningen vedligeholdelse, og deltog i en række møder med de kommunale myndigheder, som ønskede at overtage bygningen.