Du er her: Hjem >> BiologiskAntropologi >> Index.php

Biologisk antropologi

 

Definition

Biologisk antropologi, også kaldet fysisk antropologi, er betegnelsen for de videnskaber, der beskæftiger sig med mennesket som en biologisk organisme. Faget omfatter studier af menneskets udvikling, det biologiske grundlag for menneskets adfærd samt menneskets anatomiske og genetiske variation. Aber og menneskeaber er menneskets nærmeste nulevende slægtninge, og viden om deres udvikling, adfærd og økologi inddrages også. Biologisk antropologi udnytter tillige undersøgelser fra en række nabovidenskaber såsom arkæologi, etnografi, lingvistik, geologi og økologi.

I undersøgelser af menneskets biologiske variation kan indgå såvel menneskeskeletter fra forhistorisk og historisk tid som nutidsmennesker. Emnet kan fx være en sammenligning af geografisk adskilte skeletfund fra den europæiske jæger- og bondestenalder eller en undersøgelse af vækst, kropsstørrelse og alderssammensætning i en middelalderbefolkning ud fra skeletfund fra en kirkegård. Studier af nulevende befolkninger omhandler ofte undersøgelser af genetiske, fysiologiske og anatomiske tilpasninger til forskellige miljøbetingelser. Som eksempel kan nævnes blodets iltbindingsevne ved liv i stor højde, kropsbygningen ved forskellige klimaforhold eller mulige sammenhænge mellem AB0-blodtyper og modtagelighed over for visse sygdomme.

En særlig gren af den biologiske antropologi udgøres af palæopatologien, som består i undersøgelser af spor på knoglerne efter sygdomme eller fysiske skader.

Den gren af biologisk antropologi, der beskæftiger sig særligt med menneskets oprindelse og udvikling, benævnes palæoantropologi. Palæoantropologien er hovedsageligt baseret på studier af skeletdele, herunder fossiler. Endvidere indgår analyser af den genetiske variation hos nulevende befolkninger samt undersøgelser af forarbejdede genstande og geologisk-fysiske forhold i nærheden af fundene. Et forskningsforløb inden for palæoantropologien omfatter som regel udgravning af skeletmateriale, bevaringsarbejde, rekonstruktion ud fra ofte dårligt bevarede fragmenter og endelig den egentlige videnskabelige bearbejdning. Denne omfatter opmålinger af knogler og anatomiske beskrivelser. Sidste trin i undersøgelsen er sammenligninger med andre fund og evt. placering af det nye fund i menneskets stamtræ.

I Danmark findes to institutioner, hvor der forskes i biologisk antropologi: Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet, Københavns Universitet, og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense Universitet [ADBOU].

Kilde: Den Store Danske (Gyldendals åbne encyklopædi)

 

Ressourcer

 

 
Biologisk antropologi med human osteologi (bog cover)
   

Biologisk antropologi med human osteologi


Niels Lynnerup, Pia Bennike og Elisabeth Iregren (red.)
Gyldendal, 2008.

Forlagets beskrivelse:

Første skandinaviske lærebog i biologisk antropologi med human osteologi nogensinde.

Biologisk antropologi med human osteologi behandler alle de emner, praktiske udgravningssituationer fordrer, og indeholder eksempler fra både Danmark, Norge og Sverige. Samtidig afgrænser den for første gang den biologiske antropologis og den humane osteologis faglige grænser.

Emnerne beskrives bredt med inddragelse af bl.a. basal skeletanatomi, tafonomi, evolution, genetik og paleopatologi. Bogen er rigt illustreret med fotos og tegninger.

Biologisk antropologi med human osteologi er skrevet af 30 fagfolk fra hele Norden inden for fagene antropologi, arkæologi, biologi, genetik, medicin, odontologi og osteologi.

» Læs anmeldelse på historie-online.dk

» Køb bogen hos eLounge

 
Paleomicrobiology (book cover)
   

The study of paleopathology


Charlotte Roberts & Keith Manchester
Kapitel 1 af Archaeology of disease, Cornell University Press; 3 ed. (2007)

Beskrivelse af bogen:

The Archaeology of Disease shows how the latest scientific and archaeological techniques can be used to identify the common illnesses and injuries from which humans suffered in antiquity. Charlotte Roberts and Keith Manchester offer a vivid picture of ancient disease and trauma by combining the results of scientific research with information gathered from documents, other areas of archaeology, art, and ethnography. The book contains information on congenital, infectious, dental, joint, endocrine, and metabolic diseases. The authors provide a clinical context for specific ailments and accidents and consider the relevance of ancient demography, basic bone biology, funerary practices, and prehistoric medicine. This fully revised third edition has been updated to and encompasses rapidly developing research methods of in this fascinating field.

» Læs artiklen

» Køb bogen på eLounge.com

 
Paleomicrobiology (book cover)
   

Paleomicrobiology: Past Human Infections


Didier Raoult & Michel Drancourt (Eds.)
Springer, Berlin & Heidelberg, 2008.

Forlagets beskrivelse:

"Paleomicrobiology – Past Human Infections" features the methods and main achievements in this emerging field of research at the intersection of microbiology and evolution, history and anthropology. New molecular approaches have already provided exciting results, such as confirmation of a single biotype of Yersinia pestis as the causative agent of historical plague pandemics, and the closer proximity of Mycobacterium tuberculosis from ancient skeletons to modern strains than to Mycobacterium bovis, shedding new light on the evolution of major human pathogens and pathogen–population relationships. Firm microbiological diagnoses also provide historians and anthropologists with new data on which to base evaluation of past epidemics.

» Bogens hjemmeside

» Læs bogen her på academia.dk

 
Uldum-Pigen (kranium)
 
   

Vejledning i udgravning af humane skeletter


Lone Seeberg Jensen, Louise Schelde Jensen, Annemette Kjærgård og Dorthe Pedersen
Udgivet af Horsens Museum i april 2008

» Horsens Museum (arkæologi)

» Læs vejledningen her

 

 
Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains (bog cover)
   

Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains


Donald J. Ortner & Walter G. J. Putschar (1st ed.)
Donald J. Ortner (2nd ed.)

Forlagets beskrivelse:

Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains provides an integrated and comprehensive treatment of pathological conditions that affect the human skeleton. There is much that ancient skeletal remains can reveal to the modern orthopaedist, pathologist, forensic anthropologist, and radiologist about the skeletal manifestations of diseases that are rarely encountered in modern medical practice. Beautifully illustrated with over 1,100 photographs and drawings, this book provides essential text and materials on bone pathology, which will improve the diagnostic ability of those interested in human dry bone pathology. It also provides time depth to our understanding of the effect of disease on past human populations.

» Læs 1. udgave [pdf: 27,2 MB]

» Læs 2. udgave via ScienceDirect

 

 

American Journal of Physical Anthropology

 

International Journal of Paleopathology