Opdateringslog

pil Knoglernes kemi
19-08-2010: Otte artikler om knoglernes kemi, knogleremodelering (bl.a. RANK-RANKL-OPG-komplekset) og osteoimmunologi er blevet tilføjet.

pil En lille appetizer om fraktionering af isotoper
02-07-2010: Som et eksempel på, hvad der med tiden vil komme til at gemme sig under overskriften "Kemi", nå man befinder sig i fanebladet "Biologisk antropologi", er der en lille appetizer om hvordan man - vha. analyser af gamle knoglers indhold af isotoper af kulstof og kvælstof - kan sige noget om, hvorvidt personen fortrinsvis spiste fisk eller kød.

pil Artikler om aDNA
02-07-2010: Jeg har tilføjet en broget samling af artikler om analyse af aDNA ("ancient DNA").

pil Tafonomi - ikke for sarte sjæle!
08-06-2010: Tafonomi er læren om de processer, som organisk væv udsættes for efter døden. Jeg har tilføjet en håndfuld artikler om forrådnelsesprocesserne i lig, om retsentomologi og om hvorledes man kan fastslå dødstidspunktet ud fra kemiske analyser af jordbunden omkring liget.

pil Nyt emne: Biologisk antropologi
04-06-2010: Kendskab til den biologiske antropologi er uomgængelig, hvis man vil forstå fortidens sygdomsønstre. Til en start er det muligt at læse Didier Raoult & Michel Drancourt (Eds.) Paleomicrobiology: Past Human Infections (2008).

pil Flere artikler om Pesten i Athen
01-05-2010: En god håndfuld artikler om pesten i Athen er blevet føjet til, bl.a. også om DNA analyser af mulige ofre.

pil Beskrivelser af Pesten i Athen (430 f.Kr.)
27-04-2010: Thucydides' og Lucretius' beskrivelser af pesten i Athen er nu blevet tilføjet.

pil Beskrivelser af Den Justinianske Pest (541-42)
26-04-2010: Prokopios' og Evagrius Scholasticus' beskrivelser af Den Justinianske Pest er nu blevet tilføjet.

pil Tre nye skrifter af Hippokrates
04-04-2010: Engelske oversættelser af Francis Adams af The Book of Prognostics, On Fractures og On Fistulae er nu tilgængelige i Biblioteket.

pil Nyhedsopdateringer med rss
03-04-2010: Det er nu muligt at følge med i opdateringerne på academia.dk vha. rss-feeds.

pil Babylonsk tekst om epilepsi
31-03-2010: Jeg har tilføjet en HTML version af A Babylonian treatise on epilepsy af J. V. Kinnier Wilson & E. H. Reynolds (1980). Dog ikke hele artiklen - kun den engelske oversættelse af den primære tekst. Læs teksten i Biblioteket.