Luria

Endnu har jeg ikke fået skrevet denne side om Lurias spændende feltstudier i 30'erne.

Interesserede henvises til den danske oversættelse af Lurias egen offentliggørelse af sine resultater: A.R. Luria: Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling. En eksperimentalpsykologisk undersøgelse, Munksgaard 1977, eller den engelske oversættelse Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations, Harvard University Press 1976. Den engelske version af det indledende kapitel kan læses på marxists.org.

 

Billederne herunder forestiller Luria og hans læremester og inspirationskilde Vygotsky, som grundet et dårligt helbred ikke selv deltog i ekspeditionen, men ellers ville have været dens naturlige leder.


L.S. Vygotsky
1896-1934
     
A.R. Luria
1902-1977